Čtvrtý ročník

Ve čtvrtém ročníku pokračujeme především v tréninku pamětného počítání. Numeraci rozšiřujeme přes tisíc do deseti tisíc. K natrénované násobilce přidáme písemné násobení a dělení. Důležité jsou také slovní úlohy, které je třeba natrénovat. První seznámení se zlomky je rozpracováno do samostatného modulu. Pro šikulky jsou připravené některé netradiční úlohy. V několika listech trénujeme také rýsování.

Moduly k procvičení: