Hledáme odpověď

Hledání odpovědi na položené otázky je ve škole poměrně běžné. Otázky nás čekají i v hudební výchově, zkusíme si společně zahrát hru na otázku a odpověď.
Výstupy pro žáka:
– rozezná tóny ve stupnici C dur
– hraje na jednoduché hudební nástroje
– poznává hudební nástroje při hře

Ach synku, synku

ach_synku

Píseň zpíváme v mírném tempu. V notovém záznamu si ukážeme, kde melodie písničky stoupá a kde klesá. Při opakování zpěvu zkusíme jednoduchý rytmický doprovod – tleskání, pleskání a triangl.

ach_synku_r

Poslech: Anton Webern – Šest orchestrálních kusů

Tóny jsou krátké nebo dlouhé, silné nebo slabé, zesilují se nebo zeslabují. Poslechneme si, jak dokáže se silou zvuku pracovat skladatel. Ukázka působí úzkostným dojmem. Stále stoupající napětí vrcholí v samotném závěru skladby.

  • Které hudební nástroje mají v ukázce hlavní slovo? (činely, bicí nástroje)
  • Jaké barvy byste použili k dokreslení atmosféry této ukázky? (tmavé se zábleskem jiskřivých)

Hra na otázku a odpověď

otazka

Otázku zazpíváme všichni, poté odpovídají jednotlivci. Při opakování hry v odpovědi můžeme kombinovat zpěv s rytmickým vytleskáním svého jména.

Notová osnova

Na otázku, co je notová osnova, odpověděl básník Jiří Havel:

Jestli víte, co to čmárá
na papír náš táta?
Jedna čára,
druhá čára,
třetí,
čtvrtá,
pátá…
A už je hotová
NOTOVÁ OSNOVA

Na počítači si zopakujeme v doplňovačce, co už umíme.

Nestůjte, mládenci, pod okny

nestujte_mladenci

Lidovou píseň si zapíváme společně, poté podle rolí – dívky (1., 3., 4.) a chlapci (2., 5.). Zpěv doprovodíme pohybem – valčíkovým krokem v kruhu. V notovém zápisu si ukážeme, co už umíme: notovou osnovu (řádky, mezery), houslový klíč, melodie klesá a stoupá, druhy not, pomlky.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář