Zvířata kolem nás

Seznámíme se s principy pointilismu. Jedná se o malířský směr propracovaný G. Seuratem a P. Signacem. Malé body základních barev vytvářejí dojem mnoha různých barev, technika je založena na schopnostech vnímání oka a mysli – pokud jsou vedle sebe dva body odlišných barev, oči je spojí v procesu zvaném optická mixáž do celé škály barev. Nepoužívá linie. Při malbě se využívají jen čisté barvy.
Výstupy pro žáka:
– pojmenovává prvky obrazného vyjádření a porovnává je na základě vztahů (světlo, barevný kontrast, proporce)
– seznamuje se s díly malířů

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, prstové barvy (základní barvy), tužka, miska s vodou, hadr

Provedení

  1. Seznámíme se s principy pointilismu. Prohlédneme si obrazy Georga SeurataPaula Signaca.
  2. Připomeneme si teorii míchání barev.
  3. Na čtvrtku tužkou nakreslíme hlavní linie obrázku – vybraného zvířete.
  4. Plochy vyplníme prstovými barvami – do barev namáčíme konečky prstů a obtiskáváme je na papír, dokud není celá plocha papíru zaplněná.
  5. Otisky děláme v několika vrstvách, překrýváme přes sebe tečky různých odstínů.
  6. Cílem je vytvořit ze základních barev dojem celého barevného spektra.

Ukázky žákovských prací:

 

Napsat komentář