Pohlednice z prázdnin

Kde jsme strávili své prázdniny? Někdo v zahraničí u moře, někdo poznával naši vlast. Někdo chodil do lesa na houby, jiný se toulal po horách. Všichni jsme ovšem určitě našli místo, kde se nám hodně líbilo. A toto místo nyní představíme ostatním.
Výstupy pro žáka:
– užívá v plošném vyjádření linie, kombinuje prvky ve vztahu k celku
– využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar

Potřebný materiál a pomůcky
bílá čtvrtka A4 a A3, tuš, redispera či zašpičatělá dřívka, vodovky, štětce, kelímek s vodou, pohlednice či fotografie z prázdnin

Provedení

  1. Nejprve se podíváme na několik míst, která zaujala ilustrátora Václava Zemana. Všimneme si, jakým způsobem využívá linie k vystižení prostoru, jak je zřeďuje a zhušťuje, jak využívá přítlak, jak kombinuje různé prvky kresby.
  2. Promyslíme si, které místo svých prázdnin chceme výtvarně zpracovat. Podíváme se na pohlednice či fotografie.
  3. Na čtvrtku nakreslíme tuší obrysy a hlavní kontury místa, které nás zaujalo.
  4. Drobnými tahy dále upravujeme naši kresbu, doplňujeme detaily. Dbáme na to, abychom co nejlépe vystihli prostor.
  5. Celou čtvrtku A3 pokryjeme vodovými barvami. Můžeme dělat různé vzory, barvy volně zapíjet do sebe. Čtvrtku nechat uschnout.
  6. Malou bílou čtvrtku nalepíme na větší barevnou. Vyzkoušíme různá zajímavá umístění.
  7. Kresbu rozšíříme i na barevný podklad a oba prostory (bílý i barevný) tak propojíme v jeden celek.
  8. Při předvedení naši výtvarnou práci doplníme krátkým vyprávěním o místě prázdninového pobytu.

Ilustrace Václava Zemana:

 vv001 vv002

vv003 vv004

 Ukázky prací:

01v 02v

03v 04v

Napsat komentář