Na Moravě

Zavítáme na východ naší vlasti, na Moravu. Moravské písničky jsou zvlášť hezké, když je doprovází lidová muzika. Primáš (první houslista) nasadí správné tempo a výraz písničky a ostatní hudebníci se se svými nástroji přidají. Kromě houslí hraje v kapele ještě klarinet (zdobí hlavní melodii písně), basa podporuje její rytmus a cimbál jí dodá zvláštní barvu.
Výstupy pro žáka:
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
– vyhledá v notovém zápise noty půlové, čtvrťové, osminové a určí jejich délku

Poslech – A vy páni muzikanti

Pojďme si poslechnout, jak taková pěkná moravská písnička zní. Zpěvačka v ní postupně oslovuje všechny hráče – houslistu, klarinetistu, cimbalistu s nakonec celou kapelu. Při poslechu si všimneme instrumentálních sól, která přesně odpovídají zpívanému textu písně (pokud se zpívá o cimbalistovi, hraje cimbál apod.).

  • Dokážeme předvést, jak se hraje na jednotlivé nástroje?

Poslech – Vlasta Redl: Husličky

Další moravská písnička se od té předchozí hodně liší. Přijdeme na to, čím? (moderní píseň – spojení rocku a lidové hudby)

  • Které nástroje v písni slyšíme vedle cimbálu? (elektrická kytara, basová kytara, syntezátor, bicí)
  • Slyšíme v písni zvuk houslí? (ne)

Uhynula na salaši slanina

slanina

Melodie začátku písně nám připomněla stupnici. Tóny stupnice se různě přeskupují, vytvářejí melodii.

V jaké tónině je píseň zapsaná? – Podíváme se na začátek notového zápisu za houslový klíč. Není tu žádné předznamenání. Ještě nám napoví i poslední tón skladby, který odpovídá označení tóniny. Píseň je zapsána v tónině C dur.

Stupnice C dur

Zopakujeme a zapíšeme si do notových sešitů stupnici C dur vzestupně i sestupně. Označíme si tóniku (1. stupeň) a dominantu (5. stupeň). Zahrajeme si a zapíšeme akord (souzvuk nejméně tří tónů) C dur (c, e, g) a G dur (g, h, d2).

Tráva neroste

trava

Valašskou píseň nacvičíme jednohlasně, přidáme taktování. Zdatnější zpěváci mohou zkusit druhý hlas, třetí hlas můžeme zahrát na nástroj. Zjistíme, v jaké tónině je písnička zaznamenána (C dur).

Každá písnička má svou formu, tedy uspořádání hudebních myšlenek ve skladbě, hudební řád. Píseň Tráva neroste se skládá ze dvou hudebních vět. První větu tvoří 8 taktů (4 takty předvětí a 4 takty závětí), druhou větu tvoří také 8 taktů (4 takty předvětí a 4 takty závětí). Je zapsána v malé písňové formě dvoudílné.

Vzpomeneme si na některé další moravské písničky. Zazpíváme si například Beskyde, Beskyde či Dú Valaši, dú.

Napsat komentář