Cestujeme po Evropě

Devátá kapitola je opakovací. Protože obyvatelé Evropy využívají volný čas k poznávání jiných zemí a jejich obyvatel, vyhledáme si v příruční mapě oblíbené cíle turistů. Za pomoci internetové učebnice zpracujeme informace a obrázky o těchto oblastech do prezentací. Opakování věnujeme tři až čtyři vyučovací hodiny. Důraz klademe na spolupráci v týmech, schopnost vyhledat požadované informace a prezentovat je spolužákům.
Výstupy pro žáka:
– prezentuje získané poznatky o způsobu života a přírodních podmínkách v Evropě
– prezentuje získané poznatky o zemích Evropské unie
– porovná způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými evropskými zeměmi

Začneme opakováním získaných znalostí. Žáci postupně absolvují dva připravené opakovací testíky. Používají při nich příruční mapu Evropy. V prvním testíku máme připravené evropské zajímavosti – přiřazujeme je ke správným místům. Druhý testík shrnuje získané znalosti a je klasifikační.

V závěrečném opakování se pokusíme samostatně zodpovědět předložené otázky. Potřebné informace si můžeme vyhledat.

V jednotlivých týmech se žáci snaží vyhledat informace a fotografie k vybranému tématu a na počítači zpracovat prezentaci. Žáci mohou využít i vlastní zkušenosti z cest po Evropě. Prezentaci na závěr spustí a okomentují svým spolužákům.

Jednotlivá témata:

 • přímořská letoviska
 • kulturní památky
 • oblasti s neporušenou přírodou

Žáci si svážou pracovní listy a přiloží je do svého portfolia. Jejich seznam:

 • Poloha Evropy
 • Povrch Evropy
 • Počasí a podnebí
 • Vodstvo Evropy
 • Rostliny a živočichové
 • Evropské státy a jejich hlavní města
 • Německo a slepá mapka
 • Rakousko a slepá mapka
 • Slovensko a slepá mapka
 • Polsko a slepá mapka
 • Závěrečné opakování

Napsat komentář