Matematika

Pomůcky pro matematiku jsou zaměřeny především na pamětné a písemné počítání od druhého do pátého ročníku. Dále zde také najdeme úkoly pro rýsování, určené hlavně starším školákům. Některé moduly jsou zaměřené na rozvoj představivosti a řešení netradičních úloh a hádanek.

Připravené kapitoly: