Sluníčko hřeje

Slunce začíná pořádně hřát. Společně se vydáme do přírody i za zvířátky do zoologické zahrady. Tady zvířata sice musí žít v klecích a nemají tak dost volnosti, na druhou stranu jsou chráněni před vyhynutím.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
– vytleskává krátké a dlouhé slabiky

Hřej, slunéčko, hřej

hrej_slunecko_hrej

Českou lidovou píseň zpíváme volně.

  • Kolik dob napočítáme v jednom taktu?
  • Kolik taktů napočítáme v celé písni?
  • Jaký druh not najdeme v notovém zápisu?
  • Jaké jsou tu pomlky?
  • Do notového sešitu si procvičíme zápis houslového klíče, not a pomlk.

Šel dědeček do kopečka,
muzika mu hrála
nohy se mu třepetaly,
babička se smála.

  • Říkanku rytmicky deklamujeme, doprovodíme ji tleskáním na přízvučnou dobu.
  • Doprovodíme ji dvěma xylofony.
  • Melodii zkusíme zazpívat v žákovských týmech.

sel_dedecek_do_kopecka

Poslech – Václav Trojan: Žabák

Hudba k loutkovému filmu Císařův slavík. Dílo Jiřího Trnky a Václava Trojana bylo inspirováno pohádkou Hanse Christiana Andersena Slavík. Nemocnému chlapci se zdá pohádka o slavíku a čínském císaři. V zahradě císařského paláce přistane balon s malým cestovatelem – námořníkem. Ten přivezl císaři krásnou knihu s obrázky. Císaře zaujme slavík, kterého nikdy neviděl ani neslyšel. Rozhodne se slavíka najít. Zvláštní poselstvo je úspěšné a slavík se stane ozdobou paláce a radostí císaře. Ke svátku dostane císař umělého zlatého slavíka s drahokamy. Je jím nadšen, na živého slavíka zapomene a poslouchá stále se opakující melodii. Hračka se však nakonec rozbije a živý slavík uletí. Císař kvůli tomu vážně onemocní. V poslední chvíli přilétne na okno živý slavík a zpěvem císaře uzdraví.

Uslyšíme, jak poslové bloudí a hledají slavíka. Hledání je vyjádřeno žabí serenádou. Uslyšíme hrát trombon (běžně nazývaný pozoun). Zvláštní zvuk docílí hráč zakrýváním a odkrýváním dusítka. To se vkládá do otvoru, z něhož vycházejí tóny.

Pásla ovečky

pasla_ovecky

Českou lidovou píseň zpíváme zvolna.

  • Přidáme pohybový doprovod – valčíkový krok v kruhu (kroky vlevo, kroky vpravo, dupání dovnitř kruhu, cupání ven z kruhu, kroky vlevo, kroky vpravo).

Pasáček Honza

Honza honí skopce z kopce, z kopce na kopec,
viděl ho tam z naší obce kmotr Oukropec.

  • Básničku v týmech rytmicky deklamujeme s doprovodným tleskáním.

Poslech – Abraxas: ZOO

S českou rockovou skupinou Abraxas se vypravíme do zoologické zahrady. K melodii této písničky improvizujeme libovolný pohyb.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář