Čtvrtý ročník

V rámci pěveckého a mluvního projevu rozšiřujeme hlasový rozsah, využíváme notový zápis jako oporu při realizaci písně. Rytmizujeme, melodizujeme a improvizujeme, tvoříme jednoduchý hudební doprovod. Taktujeme, tvoříme pohybový doprovod písně. Poznáváme hudební formy, snažíme se o interpretaci hudby.

Dopis – 1. setkání v září (Znám já jeden krásný zámek; Dokud se zpívá)

Tajemství – 2. setkání v září (Hdyž jsem šel vod Domažlic; Já se dycky vohlídám)

U vody – 3. setkání v říjnu (Červená řeka; My pluli dál a dál)

Koncert – 4. setkání v říjnu (Ach není, tu není; Išla Marina)

Metronom – 5. setkání v listopadu (Jsou mlynáři; Náchodský zámeček)

Paměť – 6. setkání v listopadu (Ó řebíčku zahradnický, Pletla v kytku)

Vánoce – 7. setkání v prosinci (Štěstí, zdraví; Čas radosti, veselosti; Stojí vrba košatá; Veselé Vánoce; Byla cesta, byla ušlapaná)

Spánek – 8. setkání v lednu (Bratře Kubo; Bláznova ukolébavka)

Podobnosti – 9. setkání v lednu (Tři slípky; Valčíček)

Rodina – 10. setkání v únoru (My jsme Valaši; Chovejte mě, má matičko)

Na návštěvě – 11. setkání v únoru (Pilky; Zlaté střevíčky)

Světové strany – 12. setkání v březnu (Grónská písnička; Stará archa)

Barvy – 13. setkání v březnu (Červená, modrá fiala; V tom píseckým černým lese)

Smích a hudba – 14. setkání v dubnu (Tři čuníci; Pocestný)

Na vojně – 15. setkání v dubnu (Boleslav, Boleslav; Ten chlumecký zámek)

Muzikanti – 16. setkání v květnu (Muzikanti, co děláte; Široký, hluboký ty vltavský tůně)

Zpívám, zpíváš, zpíváme – 17. setkání v květnu (Hory, doly, černý les; Mám ráda kytky)

Námluvy – 18. setkání v červnu (A já su synek z Polanky; Ach, má milá)

Cestovatelé – 19. setkání v červnu (Tisíc mil; Černý muž)

Napsat komentář