Moře a oceány

Ve druhé části učiva věnované rozmanitosti podmínek života na naší planetě se vypravíme do světového oceánu. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v mořích a oceánech
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
– vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Nejprve si všimneme rozložení světového oceánu na Zemi – jednotlivé oceány se naučíme vyhledávat na glóbu. Posoudíme velikost oceánů (Tichý, Atlantický, Indický, Severní ledový). Povíme si o přílivu a odlivu, o působení přitažlivosti Slunce a Měsíce na tyto jevy. Uvedeme pojmy moře okrajové, moře vnitřní – opět vyhledáváme na glóbu.

Pomocí brainstormingu posoudíme se žáky význam moří a oceánů pro člověka – rybolov, rekreace, zásoba vody, nerostné suroviny… Pokusíme se vytvořit různé potravní řetězce a zjišťujeme, co je jejich základem.

Blíže si všimneme některých živočichů jako zástupců mořské a oceánské fauny: delfín, žralok, velryba, plejtvák, kosatka, kareta, chobotnice, hvězdice, koníček, korál, humr, ústřice, slávka, srdcovka, perlotvorka, sardinka, tuňák, treska, sleď, makrela, losos. Informace k jednotlivým živočichům spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného živočicha. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici jednoho živočicha.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Moře a oceány.

Učivo si procvičíme v sedmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík7. testík

Napsat komentář