Evropa

Poznáváním Evropy jako jednoho ze světadílů a jeho jednotlivých součástí – povrchu, vodstva, rostlin, živočichů, států i měst – graduje vlastivědné učivo na prvním stupni základní školy. Tento tématický celek obsahuje osm kapitol a závěrečné shrnutí v celkovém rozsahu 28 vyučovacích hodin. Učivo probíráme v pátém ročníku od března do června.

Tématické celky

  1. Planeta Země (1 vyučovací hodina)
  2. Poloha Evropy na Zemi (1 vyučovací hodina)
  3. Nížiny a pohoří v Evropě (2 – 3 vyučovací hodiny)
  4. Podnebí v Evropě (1 vyučovací hodina)
  5. Vodstvo v Evropě (3 vyučovací hodiny)
  6. Rostliny a živočichové v Evropě (1 vyučovací hodina)
  7. Evropské státy a jejich hlavní města (7 vyučovacích hodin)
  8. Sousedé České republiky (8 vyučovacích hodin)
  9. Cestujeme po Evropě – opakování (3 – 4 vyučovací hodiny)

Napsat komentář