Textové editory – opakování

Při samostatné práci v jedenácté a dvanácté hodině si žák zopakuje vše, co se naučil v textových editorech: psaní, editaci textu, práci s nástroji, formátování dokumentu, vkládání obrázku. Práci hodnotíme známkou.
Výstupy pro žáka:
– píše samostatně krátké texty
– umí text zformátovat a doplnit obrázkem
– vytvořený dokument uloží v souboru do svého adresáře, připraví k tisku a vytiskne

Na pracovní stanici si žák spustí textový editor Writer. Poté si do své složky stáhne soubor opakování. Otevře ho v textovém editoru a začne plnit jedenáct připravených úkolů. Pro snazší orientaci jsou vyznačeny modře.

Nejprve správně přepíšeme text zapsaný velkými písmeny, zapíšeme nadpis a předlohu smažeme. Poté v dalším vyprávění opravíme chyby, text rozdělíme na odstavce, přesuneme odstavce, odsadíme první řádky, doplníme nadpis, změníme formát písma a zarovnání. K textu vložíme obrázky.

Na závěr vymažeme modré věty (pokyny), celou práci uložíme, vytiskneme a předložíme učiteli k hodnocení.

Napsat komentář