Vodstvo České republiky

Devátou část učiva o České republice věnujeme vodstvu – řekám, rybníkům, jezerům, přehradním nádržím. Tomuto učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti
– orientuje se na mapě
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách

Nejprve spustíme prezentaci nového učiva věnovanou řekám, rybníkům, jezerům a přehradním nádržím. Při prezentaci žáci vyhledávají představené objekty ve své příruční mapě. V prezentaci jsou vyznačeny šipkou. Ke konci prezentace je zařazeno opakování učiva formou samostatné práce žáků s možností kontroly.

V další části výuky si na žákovské stanice stáhneme doplňovačku v Excelu. Slouží k prohloubení orientace na mapě. Žáci po jejím spuštění vyhledávají na mapě a podle nápovědy doplňují do rámečku příslušné pojmy. Na počítači jsou ihned zkontrolováni. Doplňovačka obsahuje tři listy, které lze také vytisknout a předložit žákům k doplnění v lavici.

Učivo si zopakujeme v pracovních listech. Procvičíme si v nich orientaci na mapě a vyhledávání informací. Využijeme přitom internetovou učebnici Regiony České republiky.

Pro další procvičování vyhledávání a orientace v mapě České republiky můžeme využít výukový program Cestujeme po České republice. Zde po spuštění zvolíme Česká republika – Vodstvo. Můžeme upravit počet hledaných objektů (maximum 33). Spustit můžeme modul s nápovědou (Určujeme) nebo bez nápovědy (Hledáme). Opět vždy při práci s programem žáci používají příruční mapu. Program lze využít také pro ověření znalostí a dovedností žáka – výsledky testování lze vytisknout.

Napsat komentář