Ovoce

Nápad a píle, to musí mít každý, kdo chce něco vytvořit. Každému hudebnímu autorovi se musí v hlavě nejprve zrodit myšlenka. A tu poté musí pomocí velkého úsilí dovést ke konečné podobě a představit svým posluchačům. Vymýšlení hudby (komponování) je namáhavá práce. Měli bychom si vážit práce druhého. Takže pozorně posloucháme i skladbu, která se nám třeba napoprvé úplně nelíbí.
Výstupy pro žáka:
– reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
– pozoruje sluchem a rozlišuje zvuk kolem nás

Podívejme se, co je na této stránce not.

partitura

Je to stránka partitury předehry k opeře Prodaná nevěsta. Představte si, že tato stránka zachycuje jen 15 vteřin hudby.

Poslech – Bedřich Smetana: Předehra k opeře Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta patří k našim nejznámějším operám. Je první komickou operou Bedřicha Smetany. Její děj se odehrává na venkově v době posvícení. Skladatel v ní využil typické české taneční rytmy – polku a furiant. Předehra byla zkomponována dříve než samotná opera. Zazněla samostatně již dva roky před premiérou samotné opery.

 • Zněla na začátku ukázky hudba potichu nebo hlasitě? (hlasitě – ff)
 • Je tempo skladby rychlé nebo pomalé? (rychlé)
 • Je nálada skladby veselá nebo smutná? (veselá)

Banány a mandarinky jen v kompotu od maminky!

 • Text nejprve zrytmizujeme.
 • Rytmus podpoříme tleskáním.
 • Slogan zhudebníme pomocí dvou tónů g – e.

A já sám

a_ja_sam

Česká lidová píseň je o mládenci, který má rád svou milou. Své věci si vždy udržuje v pořádku.

 • V jakém rytmu je píseň?
 • Můžeme při jejím zpěvu pochodovat?

Ovoce

 • Jaké známe sladké ovoce?
 • Zapisujeme ho na tabuli podle počtu slabik.

Postupně deklamujeme + žáci opakují + na slovo slaďoučká tleskáme:
slaďoučká meruňka + slaďoučká meruňka
tleskáme – říkáme + tleskáme – říkáme

Pod naším okýnkem

pod_nasim_okynkem

 • Písničku se učíme po čtyřtaktích (druhé a čtvrté je shodné).
 • Po čtyřech taktech se také nadechujeme.
 • Zaměříme se na správnou výslovnost.

Psaní not

 • Podíváme se do notového zápisu na některé noty. Znáte je?
 • Do sešitu začneme trénovat obloučky not.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář