Druhý ročník

Různorodé hudební činnosti ve druhém ročníku vzájemně propojujeme. U žáků rozvíjíme jejich hudebnost – hudební schopnosti a dovednosti: sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, tvořivé a poslechové. Žák může uplatnit svůj hlasový potenciál při sólovém i sborovém zpěvu, své instrumentální dovednosti při doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při pohybovém doprovodu písně. Pro celý školní rok nás čeká devatenáct setkání. U každého setkání najdeme přípravu pro učitele s návrhem možných činností, které můžeme s dětmi realizovat.

 • Počasí – 1. setkání v září (Kočka leze dírou; Okolo Frýdku)
 • Vlnky a vlny – 2. setkání v září (Hrály dudy; Já husárek malý)
 • Ovoce – 3. setkání v říjnu (A já sám; Pod naším okýnkem)
 • Přání – 4. setkání v říjnu (Šel tudy, měl dudy; Stála basa u primasa)
 • Zvířátka – 5. setkání v listopadu (Masožravá kytka; Lítala si laštověnka)
 • Na stavbě – 6. setkání v listopadu (Mravenci; Dělání)
 • Vánoční zpívání – 7. setkání v prosinci (Slyšte, slyšte; Rychle, bratři; Pásli ovce Valaši; Jak jsi krásné, neviňátko; Hej, Vánoce, dlouhé noce; Dej Bůh štěstí)
 • Zrcadlo – 8. setkání v lednu (Maličká su; Rybička maličká)
 • Řemesla – 9. setkání v lednu (A já pořád, kdo to je?; Já jsem kováříček)
 • V kuchyni – 10. setkání v únoru (Tři citrónky; Nemelem, nemelem)
 • Na svatbě – 11. setkání v únoru (Kalamajka mik, mik, mik; Kováři, kováři)
 • Sny – 12. setkání v březnu (Dobrú noc; Dú kravičky, dú)
 • Muzikanti – 13. setkání v březnu (Ti zlosejnští muzikanti; Šly panenky silnicí)
 • Zvídavost – 14. setkání v dubnu (Běžela ovečka; Běžel tudy zajíček)
 • Já a my – 15. setkání v dubnu (Já mám koně; Já jsem malý mysliveček)
 • Létání – 16. setkání v květnu (Vyletěl holoubek; Měla jsem já hulána)
 • Sluníčko hřeje – 17. setkání v květnu (Hřej, slunéčko, hřej; Pásla ovečky)
 • V přírodě – 18. setkání v červnu (Žežuličko, kde jsi byla; Kdybys měla, má panenko)
 • V lese a u potoka – 19. setkání v červnu (Já do lesa nepojedu; Holka modrooká; Mach a Šebestová)

Napsat komentář