Staré pověsti

Ve třetí části historického učiva si osvěžíme některé české pověsti. Práci s nimi věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
– využívá regionálních bájí, mýtů a pověstí k rozšíření svých vědomostí

Pozornost věnujeme především nejstarším pověstem O praotci Čechovi, Krok a jeho tři dcery, Přemysl Oráč, Vyšehrad, Založení Prahy, Děvín a Dívčí válka.

Pro výuku využíváme program Vlastík – najdeme tu pověsti s obrázky. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Ze starých pověstí), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Výklad učiva doplníme bohatým obrazovým materiálem – využijeme tabuli Smart Board.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Ze starých pověstí. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Na závěr kapitoly v internetové učebnici je pro žáky připraven testík znalostí.

Pro žákovské týmy připravíme dvě sady dominových kartiček (Libuše a Přemysl, Založení Prahy). Kartičky ve dvojicích rovnáme za sebou tak, jak se odehrává děj pověsti. Poté pověst samostatně vyprávíme. Domýšlíme další detaily – jak by se celý příběh mohl odehrát jinak.

Napsat komentář