Zlatý květ kapradí

Jednou v roce v noci na svatého Jana se na kraji lesa mezi starými skácenými kmeny, tam kde rostou obrovské kapradě, které zakrývají svými listy balvany a ztrouchnivělé pařezy, se koná květinový ples. Na něj se dostaví všechny květinky z okolí. Přesně o půlnoci vykvete zlatý květ kapradí. Kdo se poté zmocní jeho nevelkého zlatého semínka, bude mít štěstí ve všem, co kdy vykoná.
Výstupy pro žáka:
– zvládá přiměřeně ředění a míchání barev
– vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, temperové barvy, štětce, kelímek s vodou, misky na míchání barev

Provedení

  1. Vyprávíme si či přečteme úryvek z pohádky Jan Drdy Zlaté kapradí.
  2. Jak to vypadalo na kraji lesa, kam vstoupil pasák Mikeš?
  3. Které květinky se mohly dostavit na květinový ples? Jak vypadají?
  4. Zkusíme zachytit kouzelnou atmosféru svatojánské noci na kraji starého lesa. Použijeme tmavší odstíny prosvětlené světlým měsíčním světlem a zářícími svatojánskými muškami.
  5. Kontrastními a sytými barvami zachytíme jednu z kouzelných květin, která se dostavila na tradiční ples.
  6. Květina by měla být pohádkově oživlá.
  7. Hotovou práci představíme spolužákům. Společně zhodnotíme, jak se nám podařilo zachytit pohádkovou atmosféru s oživlou květinou na plese.

Ukázky žákovských prací:

130 131

132 134

Napsat komentář