Násobíme

Ve druhém ročníku bychom měli bezpečně zvládnout násobilku od jedné do pěti. K tréninku násobilky také přidáme jednoduché úsudkové a praktické slovní úlohy.

1) Násobíme jedničkou
a) příklady k procvičení: příklady
b) příklady k procvičení: příklady
c) úsudková slovní úloha: úloha
d) opakování násobilky: opakování

2) Násobíme deseti
a) násobky deseti: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) procvičování násobilky deseti: procvičování

3) Násobíme pěti
a) násobky pěti: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování
g) procvičování násobilky pěti: procvičování

4) Násobíme dvěma
a) násobky dvou: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování
g) procvičování násobilky dvou: procvičování
h) vyber sudá čísla (násobky dvou): procvičování
i) doplň řadu sudých čísel (násobky dvou): procvičování

5) Násobíme třemi
a) násobky tří: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování
g) procvičování násobilky tří: procvičování

6) Násobíme čtyřmi
a) násobky čtyř: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování
g) procvičování násobilky čtyř: procvičování

7) Násobky čísel
a) Procházíme bludišti podle násobků jednotlivých čísel: pět bludišť
b) Opakujeme násobky čísel 2 – 10: násobky

8) Řetězce pro násobilku
Doplňujeme čísla do kroužků a k šipkám tak, aby se střídalo násobení s odčítáním. Pomocí odčítání by nám v zabarveném kroužku mělo vždy vyjít jednociferné číslo. Komu se podaří vytvořit co nejdelší řetězec tak, aby obsahoval všechny spoje dané násobilky? – řetězce

9) Opakování násobení
a) procvičování násobilky – pexeso na procvičování násobilky do 15: pexeso
b) spojování příkladů se stejnými výsledky: dvojice
c) procvičování násobilky: příklady
d) doplň do příkladu činitele: procvičování

10) Slovní úlohy
a) usuzujeme a počítáme: slovní úlohy
b) usuzujeme a počítáme: slovní úlohy
c) počítáme dvě slovní úlohy: slovní úlohy
d) počítáme dvě slovní úlohy: slovní úlohy

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.