Rodina

Rodiče, děti, babičky, dědové, tety, strýcové, bratranci i sestřenice patří do velké rodiny. Stejné je to i s hudebními nástroji. Nástroje, které jsou si podobné, tvoří nástrojovou skupinu.
Výstupy pro žáka:
– vyjádří polku pohybem
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Nástrojové skupiny

  1. Ukážeme si obrázky jednotlivých nástrojů, žáci pantomimicky předvedou, jak se na nástroj hraje.
  2. Jak poznáme dechové nástroje dřevěné od žesťových? Docela jednoduše: Na žesťové nástroje hrajeme tóny pomocí nátrubku. Dřevěné nástroje tvoří zvuk pomocí plátků. Ukážeme si obrázky nátrubku a plátku.
  3. Pro znalce: Do které skupiny bude patřit saxofon? (do dřevěných – hraje se na něm pomocí plátku)

Poslech – Josef Mysliveček: Oktet č. 3 B dur

Josef Mysliveček je významný skladatel doby klasicismu. Šířil českou hudbu za hranicemi naší vlasti. Zemřel ve svých 44 letech v bídě a všemi zapomenut. V ukázce se seznámíme se zvukem dechových nástrojů a s barvou dřev.

  • Které hudební nástroje slyšíme ve skladbě hrát? (hoboje, klarinety, lesní rohy, fagoty)

My jsme Valaši

valasi

V minulých dobách nebylo výjimkou domácí muzicírování. Po večeři se sešli členové rodiny se svými hudebními nástroji a všichni společně hráli. Z tohoto muzicírování, které se provozovalo v místnosti (italsky camera = pokoj, místnost), vznikla takzvaná komorní hudba. Tu hraje menší počet hudebníků. Veselí Valaši zpívali píseň o svém rodném kraji.

  • Píseň zazpíváme a zatančíme polku (polkový krok).

Chovejte mě, má matičko

chovejte

Při zpěvu dbáme na výrazovou stránku písně. První část zpíváme v tišší dynamice. Začátek druhé části (Jen až vy mě vychováte, pak se na mne…) zrychlíme.  Poté melodii na text podíváte opět zpomalíme. Závěr písničky – návrat ke známé melodii – zpíváme opět rychleji.

  • V kolikadobém taktu je píseň zaznamenána? (ve dvoudobém)
  • Téměř všechny takty mají totožný rytmus. Najděte dva takty, kde je rytmus pozměněn. (8. a 16. takt)
  • Melodii zpíváme po jednotlivých notových osnovách – rozhodněte, která z melodií je ukončená a která ne.

Na závěr kapitoly si vyzkoušíme své znalosti hudebních nástrojů v testíku.

Napsat komentář