U řeky

Společně jsme se už vypravili k české řece Vltavě. Tentokrát nás bude čekat výlet do Velké Británie. Londýnem protéká řeka Temže. Na ní se v minulosti pořádaly hudební slavnosti. Byly příjemným zpestřením pro všechny – hudebníky a posluchače na lodích i diváky na březích.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby
– využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru

Poslech – Georg Friedrich Händel: Vodní hudba

Významný hudební skladatel Georg Friedrich Händel složil k jedné takové hudební slavnosti na počátku 18. století skladbu s názvem Vodní hudba. Tvoří ji tři suity komponované pro různá nástrojová obsazení. V hudební ukázce se prolíná hra menší a větší nástrojové skupiny (concerto grosso). Skladba připomíná jakýsi hudební rozhovor.

 • Při poslechu sledujeme střídání hry nástrojových skupin.
 • Dochází se změnou nástrojového obsazení také ke změně melodie? (ne)
 • Které hudebně vyjadřovací prvky se v ukázce uplatňují? (barva, dynamika)
 • S čím souvisí změna barvy a dynamiky ve skladbě? (s nástrojovým obsazením)

V hudební ukázce jsme slyšeli různé hudební nástroje. Některé z nich jsou v naší hudební doplňovačce.

Pokud jste byli úspěšní, objevili jste také hudební nástroje, na které hrají hudebníci v symfonickém orchestru. Hráči v něm mají ustálený zasedací pořádek:

symf_orchestr

Sedm žlutých kamínků

sedm_zlutych_kaminku

K doprovodu písně se nejlépe hodí kytara. Tuto lyrickou píseň zpíváme v pomalejším tempu, vázaně, v tišší dynamice, s citem.

Chajda malá

chajda_mala

 • I tuto píseň zpíváme volně a s citem.
 • Zkusíme přidat lehký rytmický doprovod.

Enyky benyky kliky bé, zodpovíš otázku nebo ne?

Vytiskneme si lístečky s čísly, které vložíme do krabičky od čaje. Dále si vytiskneme list s otázkami.

 • Sedíme na židlích v kruhu a říkáme úvodní rozpočítadlo Enyky benyky…
 • Jeden žák chodí po třídě a rozpočítává.
 • Ten, na koho padne poslední slovo, si vytáhne z krabičky číslo otázky, kterou mu učitel přečte.
 • Pokud odpoví správně, lístek s číslem si ponechá.
 • Nezná-li správnou odpověď, má šanci rozpočítávač.
 • V průběhu hry se rozpočítávači mění.

Napsat komentář