Veselá abeceda

Když jsme se v první třídě učili písmenka abecedy, měli jsme ke každému písmenku krásný barevný obrázek. I my si zkusíme společně vyrobit veselou abecedu. Každý z nás si vybere jedno písmenko, se kterým bude výtvarně pracovat.
Výstup pro žáka:
– na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tužka, kancelářské papíry, pastelky (voskovky)

Provedení

  1. Vybereme si jedno písmeno, pokud možno jiné než ostatní spolužáci.
  2. Na kancelářský papír sepíšeme všechna slova, která začínají na vybrané písmeno.
  3. Ze zapsaných slov sestavíme co nejdelší a nejzajímavější větu, občas samozřejmě musíte použít předložku nebo spojku, která nemá správné počáteční písmeno, ale zkusíme vymyslet takovou větu, která obsahuje správných slov co možná nejvíc.
  4. Tuto větu napíšeme ne příliš výrazným písmem na spodní okraj čtvrtky, nad ní nakreslíme ilustraci.
  5. Do obrázku vhodně zakomponujeme samotné písmeno, mělo by být výrazné a zajímavě a neobvykle ztvárněné. Přemýšlíme, čemu se naše písmenko podobá.
  6. Obrázek doplníme dalšími slovy, které začínají na dané písmeno, aby byla čtvrtka co nejvíce zaplněna.
  7. Při hodnocení práce si všímáme výtvarné ztvárnění vybraného písmene, grafického zpracování i sestavené věty.

Ukázky prací:

59v 60v

61v 62v

Napsat komentář