Třetí ročník

Žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vedeme k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu i jejich aktivnímu využívání. Do vyučovacích hodin zařazujeme vokální činnosti (intonace, vokální improvizace, hudební hry), instrumentální činnosti (hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace, stylizace), hudebně pohybové činnosti (taktování, pohybový doprovod, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance), poslechové činnosti (hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální).

 • Starosti s muzikou – 1. setkání v září (Já jsem muzikant; Nestarej se, ženo má)
 • Hledáme odpověď – 2. setkání v září (Ach synku, synku; Nestůjte, mládenci, pod okny)
 • Na horách – 3. setkání v říjnu (Slunce za hory; Já mám malovanou vestu)
 • Dřina a zábava – 4. setkání v říjnu (Vyletěla holubička; Muzikant)
 • Valaši – 5. setkání v listopadu (Dú Valaši, dú; Když jsem jel do Prahy)
 • Výletníci – 6. setkání v listopadu (Beskyde Beskyde; Ej padá, padá rosička)
 • Vánoční hudba – 7. setkání v prosinci (Nesem vám noviny; Štědrej večer nastal; Veselé vánoční hody; Zezulka z lesa vylítla; Hopsa, pacholátka)
 • Zima – 8. setkání v lednu (Bude zima bude mráz; Voděnka studená)
 • Bydliště – 9. setkání v lednu (Od Tábora až k nám; Okolo Hradce)
 • Hračky – 10. setkání v únoru (Ptala se Zuzana Kuby; Pod našima okny)
 • Křížem krážem – 11. setkání v únoru (Až já pojedu přes ten les; Když jsem k vám chodíval)
 • Přátelé a kamarádi – 12. setkání v březnu (Kamarádi; Voláme sluníčko)
 • Vlak – 13. setkání v březnu (Kozel; Náměšť)
 • Dirigent – 14. setkání v dubnu (Na tý louce zelený; Když jsem byl malučký)
 • Vdavky – 15. setkání v dubnu (Neťukej, neťukej; Marjánko, Marjánko)
 • Tanec – 16. setkání v květnu (Čerešničky; Červená, modrá fiala)
 • Koření – 17. setkání v květnu (Běží liška k Táboru; Koulelo se, koulelo)
 • Oči – 18. setkání v červnu (Oči, černé oči; Černé oči, jděte spát)
 • Kapela – 19. setkání v červnu (Vesnická romance; Na našem dvoře)

Napsat komentář