Mosty

Mosty spojují lidi na dvou březích řeky či na dvou stranách údolí. Srovnáme-li je, jsou jinak dlouhé a jinak vysoké, jsou z jiného materiálu. Také hudba zaznívá v jiném prostředí, u jiné příležitosti, různými hudebními nástroji. Skladatel také přechází z jedné hudební myšlenky ke druhé, mění tempo skladby, spojuje rytmus s melodií. Dokáže nakonec vystavět klenutou melodii, která se může podobat krásnému mostnímu oblouku.
Výstupy pro žáka:
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně písně v durové tónině
– vyjádří hudbu pomocí tanečních kroků

Poslech – Antonio Vivaldi: Concerto in D

Poslechneme si druhou větu z kytarového koncertu italského skladatele Antonia Vivaldiho. Je vlastně hudebním mostem mezi první a třetí větou koncertu, které jsou rychlé a dravé. Vynikající houslista Antonio Vivaldi žil v letech 1678 – 1741, skládal tedy v barokní epoše. Díky svým rezavým vlasům dostal přezdívku „rudý kněz“.

Poklidná druhá věta kytarového koncertu láká k relaxaci. Při jejím poslechu zavřeme oči a necháme hudbu působit pouze sluchem. Při opakovaném poslechu zapneme svou představivost.

Avignonský most

Píseň vznikla ve francouzském městě Avignon v 17. století. Při povodni zde byla stržena část mostu přes řeku Rhônu. Trosky mostu lákaly zvědavce ze širokého okolí. Most nebyl nikdy opraven, jako historická památka byl zachován do dnešní doby.

avignon

Podstatou této žertovné písničky je její pohybový doprovod, napodobování úklon pánů, dam… Zpíváme ji lehce, tanečně, hravě. Při artikulaci dbáme na slovní spojení tam nmostě – slova oddělujeme.

Pohybový doprovod písně:

Utvoříme kruh. Stojíme čelem do jeho středu.
1. – 3. takt: chůze tanečníků po kruhu směrem vpravo (překládání levé nohy přes pravou)
4. takt: stoj na místě
5. – 7. takt: chůze tanečníků po kruhu směrem vlevo (překládání pravé nohy přes levou)
8. takt: stoj na místě
9. – 12. takt: stoj na místě, předvádění jednotlivých úklon

Na tom Bošileckým mostku

bosilec

Městečko Bošilec najdeme v jižních Čechách u Veselí nad Lužnicí. V písni se dozvíme, co se stalo na zdejším mostku. Tato jihočeská písnička patří k písním tanečním. Zpíváme ji zvesela v rychlejším tempu.

  • zjistíme, v kolikadobém taktu je píseň zapsána
  • v notovém zápisu zjistíme, kde je repetice a co znamená
  • při zpěvu písně zkusíme taktovat

Rozdělíme se do tří skupin. Jedna skupina doprovází zpěv písně jejím rytmem (tleskání), druhá metrem (pleskání do kolen) a třetí vydupává takt písně. Při opakování zpěvu písně skupiny střídáme.

bosilec_r

Existují také mosty zavěšené na řetězech. Říká se jim mosty řetězové. Zahrajeme si hru na řetěz.

Napsat komentář