Hrajeme hry

V jedenácté vyučovací hodině se zabýváme hrami na počítači. Jaký by to byl počítač, kdyby na něm nešly hrát hry. Hry můžeme instalovat do počítače z DVD, stáhnout si je z internetu, nebo si je zahrát s kamarády po síti. Hry v informatice procvičí ovládání myši a klávesnice, trénují dobrý postřeh a úsudek.
Očekávané výstupy pro žáka:
– pomocí ikon spustí požadovaný program
– využívá základních funkcí operačního systému

Kaskáda

Je to jednoduchá logická hra, ve které jde o to, vyklikat co nejvíce čtverečků (pokud možno všechny) z herní plochy. Čtverečky lze vymazat pouze tehdy, jsou-li vedle sebe nejméně dva stejné barvy. Čím více stejně barevných se jich sejde vedle sebe, tím více bodů se nám přičte do skóre. Cíl hry splníme, pokud bude naše skóre větší než 3000.

Mlýn

Hrací kameny: 9 černých a 9 bílých kamenů. Hra se začíná na prázdné desce. Cílem hry je vyřadit sedm kamenů soupeře. V první části hry hráči kladou střídavě po jednom kameni na volné body. Poté, co umístí všechny své kameny, posunují vždy jeden kámen na sousední volný bod. Zbývají-li hráči poslední tři kameny, může místo přesunu kámen přenést. V průběhu hry se hráči snaží seřadit tři své kameny na jediné svislé nebo vodorovné linii. Takové trojici se říká mlýn. Komu se podaří sestavit mlýn, odebere soupeři z desky jeden jeho kámen. Může si vybrat kterýkoli kromě těch, které vytvářejí soupeřův mlýn s výjimkou případu, kdy žádné jiné kameny nemá. Hra končí porážkou hráče, kterému zbudou jen dva kameny. My zkusíme porazit ve hře počítač.

Šibenice

Cílem této hry je správně doplnit slovo s co možná nejmenším počtem omylů. Při každé chybě se dokreslí část obrázku a je-li obrázek vykreslen celý, následuje prohra. Tvým úkolem v této hře je docílit alespoň 1000 bodů.

Písmenka

Tato hra testuje, jak rychle dokážeme najít předepsané písmenko (nebo napsat slovo) na klávesnici. Po úvodním zapsání jména si vybereme test písmen. Po spuštění trvá 60 sekund a započítává nám počet správně zapsaných písmen. Pokud uděláme chybu, musíme písmenko smazat klávesou BACKSPACE. Hra si pamatuje rekordy, proto je vhodná k uspořádání třídního turnaje. V testu písmenek bychom měli dosáhnout alespoň 25 bodů. Můžeme vyzkoušet i psaní slov.

Napsat komentář