Počasí a podnebí

V jedenácté části vlastivědného učiva o České republice získáváme informace o počasí a podnebí. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace

Ve vyučovací hodině rozlišíme počasí jako okamžitý stav ovzduší na určitém místě a v určitém čase od podnebí jako opakujícího se počasí na určitém místě. Podíváme se, jak vypadá předpověď počasí pro nejbližší dny na internetových portálech. Řekneme si, že Česká republika leží v mírném podnebném pásu s proměnlivým počasím (střídá se zhruba po čtyřech dnech). Uvedeme si faktory, které ovlivňují počasí i podnebí.

Ukážeme si rozdělení České republiky na podnebné oblasti. V příruční mapě si vyhledáme svou obec a určíme, do které podnebné oblasti přísluší. Můžeme vzít listy se sledováním počasí ve třídě a podle nich popsat počasí a jeho změny v průběhu školního roku. V týmech si zahrajeme na moderátory počasí a podle předloženého obrázku či aktuální předpovědi na internetu moderujeme počasí na nejbližší dny.

K základnímu seznámení s učivem použijeme připravenou prezentaci.

Napsat komentář