Řez raketou

Začali jsme spořit, abychom se jednou mohli podívat do vesmíru? Dnes se společně podíváme na to, jak to bude vypadat v naší raketě, kterou budeme do vesmíru cestovat. Bude to raketoplán, nebo klasická raketa?

Výstupy pro žáka:
– rozlišuje tvary a funkce předmětů
– pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, pokouší se je výtvarně vyjádřit v ploše

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, barevné papíry, štětec (špejle), temperové barvy, suché křídy, lepidlo Herkules, tuš, nůžky, kancelářské papíry, tužka, izolepa

Provedení

  1. Rozhovor o objevování vesmíru člověkem v souvislosti s příslušným učivem přírodovědy: raketoplány, ISS, raketa
  2. Jak to vypadá uvnitř kosmické lodě? Co člověk potřebuje na dlouhou cestu vesmírem? Nutné budou sluneční baterie, skladovací prostory, řídící panely, sklad paliva, přistávací modul či obytné prostory.
  3. Se členy týmu probereme, kterou část vnitřku rakety bude každý člen vytvářet.
  4. Promyslíme, která technická zařízení se budou vyskytovat ve vybrané části rakety. Jak by mohla vypadat? Kde budou umístěna? K čemu budou sloužit? Jak budou fungovat?
  5. Načrtneme si na čtvrtku rozmístění jednotlivých součástí ve vybraném modulu rakety.
  6. Vybereme si techniku, kterou svůj modul zpracujeme – kresbu tuší, malbu temperovými barvami, barevnými křídami, kresbu na barevné papíry a jejich vlepení na čtvrtku, koláž… Techniku ponecháme na volbě a rozhodnutí žáka.
  7. Z hotových obrázků sestaví členové týmu celou raketu. Na zadní části čtvrtek slepíme výkresy izolepou k sobě. Vznikne tak pás znázorňující vnitřek celé rakety.
  8. Každý tým představí svou raketu. Zhodnotíme výsledný výtvarný dojem celé práce.

Ukázky žákovských prací:

27 28

29 30