Spánek

Spánek je pro nás velmi důležitý. Dlouho bychom bez něj nevydrželi. V noci odpočíváme nejen my, ale i zvířata či květiny, které k večeru zavírají své květy. V hudbě usínání a spánek většinou vyjádříme tichou, poklidnou melodií. Ta svou jednotvárností poslouchajícího uspí.
Výstup pro žáka:
– reprodukuje píseň podle notového záznamu

Bratře Kubo

Francouzskou lidovou píseň se naučíme zpívat ve čtyřech jazycích – česky, anglicky, německy a francouzsky. Jedná se o kánon. Zpíváme ho klidně s přirozenou intonací.

kubo

  • píseň zpíváme společně (všechny čtyři sloky)
  • rozdělíme se na dvě skupiny, druhý začíná ve třetím taktu
  • po vystřídání zkusíme zazpívat trojhlasý kánon – třetí skupina začíná v pátém taktu

Poslech – Pavel Dydovič: Bláznova ukolébavka

Populárních písniček, u kterých nás zaujme pěkná melodie, není mnoho. Zkomponovat pěknou melodii je nejspíš těžší, než vybubnovat strhující rytmus. Písničku s povedenou melodií a pěkným textem si nejprve poslechneme a poté si ji zazpíváme. Autor Pavel Dydovič ji složil pro sestru zpěváka Ivana Hlase.

Bláznova ukolébavka

blaznova

Napsat komentář