Křížem krážem

Když jsme unavení, uděláme nejlépe, pokud zajdeme do lesa. Můžeme chodit křížem krážem, poslouchat lesní ptáky. Nebo usedneme v lesním tichu na pařez a odpočíváme. A takový odpočinek je k nezaplacení.
Výstupy pro žáka:
– vytvoří jednoduchou dohru
– rozpozná poslechem 3/4 takt

Poslech – Bedřich Smetana: Z českých luhů a hájů

V této symfonické básni z cyklu Má vlast Bedřich Smetana popisuje procházku lesem. Slyšíme, jak se stromy vlní ve větru, ocitneme se na klidné, tiché pasece, posloucháme ptačí zpěv a bzučení hmyzu. Především ale posloucháme krásnou hudbu. Bedřich Smetana ji zkomponoval bezprostředně po svém ohluchnutí. Skládal ji na jaře a v létě roku 1875 v prostředí jabkenické myslivny u dcery Žofie.

Skladba začíná mohutným zvukem celého orchestru, který nás uvádí do přírody luhů a hájů. Tuto hudbu poté vystřídá tichá a teskná melodie klarinetů. Mollovou tóninu nahradí durová melodie hobojů. První housle vedou další melodii, ke které se postupně přidávají i ostatní smyčcové nástroje. Ukázku uzavírá výrazná melodie lesních rohů.

Zvednutím ruky označujeme při opakovaném poslechu místa:

 • kdy dochází k postupnému zeslabování hudby z fortissima do piana
 • kde hrají pouze samotné housle
 • kdy ve skladbě zazní melodie lesních rohů

Až já pojedu přes ten les

az_ja_pojedu_pres_ten_les

V písni najdeme dynamická znaménka a vysvětlíme si, co znamenají. Melodie nás uvede do mollové tóniny. První čtyři takty jsou shodné s jejím posledním čtyřtaktím.

 • Společně nacvičíme melodii písně.
 • K jednohlasému zpěvu žáků se se svým zpěvem – kánonem připojí ve třetím taktu učitel.
 • Kánon zpíváme se dvěma skupinkami žáků.

Pohybový doprovod: vytvoříme dvojice, stoupneme si proti sobě a podáme si ruce křížem.

 • 1. – 4. takt: na každý takt provedeme jedno zatažení rukou (řezání dříví). Ruce střídáme.
 • 5. – 8. takt: chůze na místě s mírným zvýrazněním těžké doby (zvuk koňských kopyt).
 • 9. – 10. takt: stoj na místě, na první dobu stoupneme na špičky.
 • 11. takt: plesk na první dobu.
 • 12. takt: tlesk na první dobu.
 • 13. – 14. takt: chůze na místě.

Píseň je zapsána ve třídobém taktu. V každém taktu počítáme do tří. Zahrajeme si na ozvěnu. Při počítání měníme barvu, výšku, sílu nebo náladu hlasu:

raz – dva – tři, raz – dva – tři
ozvěna: raz – dva – tři, raz – dva – tři

Hrátky s říkadlem

Tleskejte, pleskejte,
tleskejte, šlapejte,
tleskejte, pleskejte,
za-du-pej-te!

Výrazný rytmus říkadla doprovázíme hrou na tělo.

Když jsem k vám chodíval

kdyz_jsem_k_vam_chodival

Další českou píseň ve tříčtvrtečním taktu zpíváme klidně, mírně hybně. Pokusíme se přijít na to, v jaké formě je píseň zapsána (A-B-A).

 • Ukážeme část, která se opakuje.
 • Spočítáme, kolik je v písni čtvrťových not. (34)
 • Ukážeme, kde se v písničce nachází houslový klíč. Jaké má jiné pojmenování? (g klíč)
 • Ukážeme, kde se nachází dvojčára. K čemu slouží? (označuje konec písně)
 • Najdeme noty s tečkou. K čemu slouží tečka za notou? (prodlužuje její délku o polovinu)

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář