Adam a Eva

Podle knihy knih – bible – byl lidský rod založen Bohem prostřednictvím stvoření Adama. A protože Adamovi bylo smutno, stvořil Bůh z jeho žebra Evu. Oba spolu žili šťastně v rajské zahradě, dokud Evina zvědavost nezpůsobila to, že byli z ráje vyhnáni.
Výstupy pro žáka:
– nalézá vhodné prostředky pro své vyjádření a uplatňuje je ve své tvorbě
– porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tuš, redispero, bible

Provedení

  1. Zvládneme vyprávět příběh ze Starého zákona o stvoření Adama a Evy?
  2. Vybereme si z tohoto příběhu jednu epizodu: stvoření Adama a Evy, jejich život v ráji, pokušení (had s jablkem ze stromu poznání), poznání a skrytí nahoty, příchod Boha do ráje, vyhnání z ráje andělem…
  3. Vybranou epizodu ztvárníme tuší na čtvrtku. Obě postavy by měly být dostatečně velké.
  4. Nezapomeneme na detaily, využijeme různě husté šrafy k docílení dojmu plastičnosti.
  5. Podobně zpracujeme i pozadí. Využijeme i bílé barvy čtvrtky ke zvýraznění kontrastu.
  6. Svou práci představíme spolužákům, vyprávíme příběh z bible, který jsme ztvárnili.
  7. Z výkresů sestavíme na nástěnce jakýsi seriál z Bible.

Ukázky prací:

 

 

Napsat komentář