Píšeme texty v textovém editoru

Texty patří k velmi častému způsobu předávání informací. Spolu s páťáky poznáme, jak nám pomůže počítač při tvorbě elektronického či tiskového dokumentu. Blíže se seznámíme s textovým editorem OpenOffice – Writer. Píšeme a editujeme texty, pracujeme s nástroji textového editoru, hledáme a nahrazujeme text, formátujeme dokument, vkládáme do něj obrázky. Soubory ukládáme v různých nejběžnějších formátech z nabídky Writeru. Některé vytvořené dokumenty vytiskneme. Ze 4. ročníku už umíme psát na klávesnici, malovat obrázky a hlavně ukládat práci do svého adresáře.

Tematické okruhy s časovou dotací

  1. Poznáváme textové editory (1 hodina)
  2. Psaní a editace textu (2 hodiny)
  3. Pohyb v textovém dokumentu (1 hodina)
  4. Pořizování textu (1 hodina)
  5. Práce s nástroji (2 hodiny)
  6. Hledání a nahrazování textu (1 hodina)
  7. Formátování dokumentu (2 hodiny)
  8. Opakování (2 hodiny)

Napsat komentář