Řez školou

Mohlo by být zajímavé, kdyby se člověk stal neviditelným. Mohl by vidět věci veselé i smutné. Také by se mohl něco dozvědět o sobě. Představíme si, že právě v tuto chvíli jsme se stali neviditelnými. Přiletěli jsme a přiblížili jsme se k oknům školy. Díváme se dovnitř a kreslíme, co se v budově děje.
Výstupy pro žáka:
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
– porovnává výrazové prostředky různých ilustrátorů a poznává ilustraci jako umělecký prostředek

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A2, tuš, špejle nebo dřívko, černé barevné papíry, nůžky, lepidlo

Provedení

  1. Společně si prohlédneme kresby Jiřího Šlitra. Podíváme se, jak vedl linie, jak šrafoval, jak vystihl kresbou svět kolem sebe.
  2. Jsme neviditelní nahlížitelé do oken naší školy. Co bychom v tuto chvíli mohli vidět v jednotlivých oknech?
  3. Tuší kreslíme na čtvrtku různé výjevy z naší školy – obědváme ve školní jídelně, sedíme v lavicích, pracujeme u počítačů, jdeme po schodišti, rýsujeme na tabuli…
  4. Kresby propojujeme na celou plochu výkresu, neřešíme žádné přechody mezi nimi.
  5. Nezapomeneme na šrafování a detaily kreseb.
  6. Po dokončení vezmeme černé papíry a vystřihneme do nich velké otvory – různě tvarovaná okna.
  7. Vystříhané papíry umisťujeme na čtvrtku tak, aby co nejlépe vynikly naše kreslené záběry ze školy. Nakonec je na čtvrtku nalepíme. Znázorňují jakási výtvarná okna školy.

Svou práci představíme spolužákům a zhodnotíme její estetické působení.

Ukázky prací:

 

 

Napsat komentář