Obnovená Československá republika

Ve čtrnácté části naší novější historie sledujeme vývoj v Československu po druhé světové válce. Všimneme si odsunu Němců, obnovy hospodářství. Zaměříme se na komunistický převrat v únoru 1948 a následné vládě jedné strany. Dalším mezníkem je rok 1968 a následné období normalizace. Tématu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– zařadí zjištěné údaje historicky správně, vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými ději
– upevňuje si získané znalosti o způsobu života našich předků na našem území v hlavních dějinných obdobích

V úvodu si všimneme návratu našich občanů do vlasti po druhé světové válce a obnově hospodářství. Vypravíme se do Sudet. Zde si všimneme osudů obyvatel německé národnosti. Stále docházelo ke zhoršování vztahů mezi politickými stranami. V únoru 1948 došlo ke státnímu převratu a převzetí moci komunisty. Povíme si o jejich vládě, potírání odpůrců. Rok 1968 znamenal částečné uvolnění politických poměrů a naději pro obyvatele Československa. V srpnu 1968 však okupace armádami Varšavské smlouvy znamenala konec socialismu s lidskou tváří. Nastupující normalizace narušená jen prohlášením Charty 77 přinesla neomezenou moc komunistickým funkcionářům.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Obnovená ČSR), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartě Vývoj českého státu si všimneme rozlohy a znaků poválečného Československa. Karta Události a lidé v čase přináší přehled prezidentů a událostí.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Období komunistické vlády, Od totality k demokracii.

Okupaci v roce 1968 a atmosféru v Československu si můžeme připomenout úryvkem dokumentu, písní Karla Kryla Tak vás tu máme, nebo krátkým filmem Ruské tanky v Liberci.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Obnovená ČSR. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Můžeme také využít testík v závěru kapitoly v internetové učebnici.

Napsat komentář