Vánoční zpívání

Bývaly doby, kdy nevysílala televize, neexistoval rozhlas. Když si lidé na vesnici chtěli poslechnout hudbu, museli si ji sami zahrát a zazpívat. Někdo ji ovšem musel vymyslet a zapsat do not. Obvykle to býval učitel. Nejvíc napilno míval před Vánoci. Upravoval koledy, hrál na varhany, komponoval vlastní vánoční skladby, které se pak hrály v kostele.
Výstupy pro žáky:
– tleská rytmus, doprovází zpěv hrou na rytmické nástroje
– reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Poslech – Jakub Šimon Ryba: Česká mše vánoční, Kyrie (úvodní část)

Česká mše vánoční patří k nejznámějším a nejoblíbenějším dílům kantora Jakuba Šimona Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. Vznikla koncem 18. století. Navazuje na tradici kantorských pastorel, jichž Ryba také mnoho složil. První část Kyrie je pastýřskou scénou. Po rozmarné předehře uslyšíme sólový zpěv mužského hlasu (tenor). To zpívá mladý pastýř, který v noci hlídá stádo ovcí. Najednou zjistí, že se začaly dít zvláštní věci. Obloha se rozjasní, ptáci zpívají a slyšet z dálky líbezná hudba. Pastýř se rozhodne vzbudit správce ovčína – mistra (mužský bas). Ten se nejdřív diví, že ho pastýř budí, ale poté chce sám přijít věci na kloub.

  • Poznáme, kdy začne zpívat mladý pastýř a kdy správce?
  • Posoudíme, který hlas zpívá ve vyšší a který v nižší poloze.

Vánoce si nedovedeme představit bez stromečku, dárků, ale ani bez koled. Některé koledy a vánoční písně si společně zazpíváme.

Slyšte, slyšte

slyste_slyste

Z této koledy zpíváme první sloku mírně rychle, procítěně.

Rychle, bratři

rychle_bratri

Další lidovou koledu zpíváme v rychlejším tempu.

Pásli ovce Valaši

pasli_ovce_valasi

Živá koleda v rychlejším tempu – zde můžeme využít dvojic či trojic žáků k sólům.

Jak jsi krásné, neviňátko

jak_jsi_krasne_nevinatko

V této lidové koledě, kterou zpíváme v mírném tempu, využijeme dětské sóla.

Hej Vánoce, dlouhé noce

hej_vanoce_dlouhy_noce

Rozverná vánoční píseň. Zde musíme dbát na to, aby žáci slova neodříkávali, ale zpívali. Mohou při tom předvádět pacholka, dívky i hospodáře s hospodyní.

Dej Bůh štěstí

dej_buh_stesti

Tuto koledu zpíváme zvolna, nepříliš rychle.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář