Opakování z učiva prvouky

Na počátku školního roku si zopakujeme některé učivo z prvouky. Jeho součástí je také pozorování podzimní přírody.

1. cvičení – k názvům půdy přidáváme její složení, hodnotíme, jak se obdělává: přiřazování

2. cvičení – zapisujeme názvy hornin a nerostů: doplňovačka

3. cvičení – zapisujeme podoby vody podle jejího skupenství: doplňovačka

4. cvičení – zapisujeme, co víme o rostlinách: doplňovačka

5. cvičení – zopakujeme si názvy části těla rostlin: doplňovačka

6. cvičení – zopakujeme si pojmy týkající se rostlin: přiřazování

7. cvičení – doplňujeme předložené věty: doplňovačka

Podzimní pozorování – odpovědi zapisujeme a úkoly postupně plníme do sešitu: pracovní list

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.