Podzim Vincenta van Gogha

Nizozemský malíř a kreslíř patří mezi největší světové umělce. V průběhu deseti let vytvořil zhruba 900 maleb a 1100 kreseb. Za jeho života bylo toto dílo takřka neznámé – prodal jen jednu malbu necelý rok před svou smrtí. Po výstavě v roce 1901 jeho sláva stoupala závratnou rychlostí. Maloval technikou pointilismu a přitom využíval doplňující se kontrastní barvy (zejména modrou a oranžovou), aby zvýraznil nádheru každé z nich.

Výstupy pro žáka:
– poznává základní a podvojné barvy a vhodně je používá
– citlivě vnímá výtvarná díla
– porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, misky na míchání barev

Provedení

  1. Seznámíme se stručně s životem Vincenta van Gogha a jeho inspirací.
  2. Prohlédneme si některé jeho obrazy – necháme na sebe působit jejich krásu.
  3. Krátce si vysvětlíme techniku malby pointilismus a impresionismus.
  4. Pokusíme se vytvořit podzimní obrázek v jeho nezaměnitelném stylu.
  5. Nic nepředkreslujeme, rovnou na čtvrtku klademe stopy temperovými barvami. Jako hlavní si můžeme zvolit doplňující se kontrastní barvy (není to ale podmínka, žák může libovolně experimentovat).
  6. Menším štětcem obtiskneme detaily – například padající listí ze stromu.
  7. Svou práci představíme spolužákům. Zhodnotíme výtvarné působení malby na naše smysly.

Ukázky prací:

34 38

39 40