Na plese

Zimní období je časem tanečních zábav a plesů. Bylo tomu odjakživa, jenom se dříve tančily jiné tance a hrála se zde jiná hudba než dnes. V 18. století patřil mezi nejoblíbenější tance menuet. Bez něj se neobešla žádná slavnost. Pro tento francouzský tanec pomalejšího tempa byly typické drobné taneční krůčky a úklony pánů i dam. Páni se oblékali do sametových obleků s krátkými nohavicemi a bílými punčochami. Parádou dam byly hedvábné krinolíny (široké sukně vyztužené ocelovými pásky a kruhy).
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby
– předvede pohybovou improvizaci

Poslech – Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (Menuet)

Menuet W. A. Mozarta navozuje plesovou atmosféru na divadelním jevišti. Je součástí opery Don Giovanni. Tento menuet můžeme slyšet v podání zvonkové hry na náměstí v rakouském Salzburgu, Mozartově rodišti.

Překlad zpívaného textu:

Ó, pane, jenom hleďte, jak skvělé jsou ty masky!
Sem pozvi mně ty krásky, též uvítám je rád.
Ta tvář a barva hlasu, toť zrádce onen bídný.
Jen dál vy masky nádherné, jen dál!
Jen dál vy masky nádherné!
Co přání vaše?
Můj pán, kdy vám se líbí, vás na ples dává zvát.
Dík za pozvání vzácné, nuž půjdem drahé dámy.
Můj pán vám srdce zmámí, až lásku dá vám znát.

  • Při poslechu sledujeme pravidelnou dvoudílnou formu tance.
  • Oba dva díly jsou i s repeticí stejně dlouhé.
  • Jedná se o původní podobu menuetu.

Čtyři koně jdou

ctyri_kone_jdou

Písnička vznikla ve 2. polovině 18. století. V melodicky odlišné části písničky napodobují zpěváci svým zpěvem hru hudebních nástrojů. Písničku zpíváme vyrovnaně, bez zrychlování či zpomalování, přesně. Náš zpěv je poklidný jako volný, houpavý tanec. Všechny tóny pěkně vyzpíváme, melodii nemažeme.

  • Jakou hudební formu má písnička? (malá písňová forma třídílná)
  • Přidáme pohybový doprovod.

Dvojice stojí proti sobě v řadách:

1. takt – 1. řada jde vpřed třemi kroky (pravá, levá, pravá)
2. takt – ve spojeném výponu se mírně pokloní hlavou
3. takt – první řada se pozpátku vrátí třemi kroky na své místo (levá, pravá, levá)
4. takt – opět se pokloní
5. – 8. takt – totéž zatančí druhá řada
9. takt – dvojice stojící naproti sobě si podá ohnuté pravé ruce a třemi kroky si vymění místa (levá, pravá, levá)
10. takt – dvojice se pustí a vzájemně se pokloní
11. – 12. takt – dvojice stojící naproti sobě si podá ohnuté levé ruce a třemi kroky si vymění místa (pravá, levá, pravá); dvojice se pustí a vzájemně se pokloní
13. takt – všichni nakročí pravou nohou vpřed, přenesou váhu na levou nohu a zpět na nohu pravou (zhoupnutí vpřed, vzad, vpřed)
14. takt – obě řady jdou třemi kroky vpřed (levá, pravá, levá – pravá zůstane vzadu)
15. takt – zhoupnutím přenesení váhy na pravou nohu, pak vpřed na levou a opět dozadu na pravou nohu
16. takt – levou nohou dlouhý krok vzad s přísunem do výponu a s poklonou

Okolo Súče

okolo_suce

Lidová píseň z Moravy (Valašska) je o falešné dívce, která slibuje a neplní. Naštěstí na to chlapec přišel a rozešel se s ní.

  • Zpíváme ji svěže, beze spěchu.

Napsat komentář