Začínáme s počítačem

První vyučovací hodina informatiky na prvním stupni je spíše příjemným posezením se žáky, žáky má motivovat k setkávání v novém předmětu. Počítače umí spoustu věcí. Pomáhají lékařům, řídí lety letadel a provoz na letištích, navigují automobily na silnicích, připravují řidiče na trenažéru. Neobešly by se bez nich banky, obchodní domy či velké továrny. Pomáhají při výzkumech, předpovědích počasí, projektování domů. Setkáme se s nimi také ve škole.
Očekávané výstupy pro žáka:
– sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má zapnout a vypnout monitor
– využívá standardní funkce počítače

Při motivačním rozhovoru se žáky si povídáme, při jaké příležitosti se žáci sešli s počítačem, co na něm tvořili. V týmech zapisují možnosti využití počítače ve společnosti, své názory obhajují před ostatními.

Jak budeme s počítačem pracovat ve škole?

  • Naučíme se jej ovládat – kreslit, psát, programovat, počítat, upravovat fotografie. Musíme se naučit uložit svou práci a přenést ji mezi počítači.
  • Naučíme se počítači rozumět – pochopíme, jak počítač pracuje, zjistíme, co jsou přídavná zařízení. Zjistíme, čím mohou počítače škodit a jak je chránit před poškozením.
  • Naučíme se počítač využívat – počítač využijeme pro svou práci ve škole. Zkusíme vyhledávat informace, využívat výukové programy, zapisovat referáty, tvořit webové stránky.

Nejdříve se musíme naučit počítač správně spustit a přihlásit se. Po skončení své práce se musíme umět odhlásit a počítač vypnout. Pro svou práci budeme potřebovat umět vytvořit vlastní složku, kam si budeme ukládat svou práci.

Školní počítače tvoří místní počítačovou síť, proto je možné dostat se ke své uložené práci také z jiného počítače. A místní počítačová síť je připojena k celosvětové síti internet, ve které můžeme vyhledávat různé informace a komunikovat navzájem.

Žáci se posadí k žákovským stanicím, spustí počítač, přihlásí se k místní síti, vytvoří si vlastní složku, odhlásí se a počítače vypnou. Většina z nich tuto činnost bez problémů zvládne, vedeme je k pomoci ostatním spolužákům.

Napsat komentář