Člověk na Zemi

Člověk je společně s ostatními živými organismy součástí živé přírody. Zaměříme se na životní projevy. Společně si utřídíme poznatky o vývoji člověka. Této kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
– rozvíjí si základní znalosti o životních potřebách a životě člověka

Společně si utřídíme poznatky o vývoji člověka na Zemi – využijeme prezentaci. Zopakujeme si, že stejně jako ostatní savci se i člověk vyznačuje společnými znaky života – životními projevy. Základní životní projevy máme společné, v jiných se lišíme:

 • dýcháme (kyslík ze vzduchu)
 • přijímáme živiny (potrava a voda)
 • vylučujeme (oxid uhličitý, zbytky potravy, tekutiny a škodlivé látky)
 • rozmnožujeme se
 • rosteme a vyvíjíme se
 • pohybujeme se
 • reagujeme na změny prostředí

Nezbytné podmínky pro život zajišťuje příroda. Od ostatních živočichů se odlišujeme:

 • stavbou obydlí
 • zhotovením oděvu
 • úpravou pokrmů
 • výrobou věcí
 • zkrášlováním prostředí …

Člověk je tedy schopen myslet a pracovat, žije ve společnosti s ostatními lidmi, dorozumívá se, přetváří své prostředí.

Nad životními projevy a potřebami diskutují žáci v týmech, zapisují a zakreslují si do sešitu potřebné informace, na kterých se společně domluvili. Na závěr ke shrnutí využijeme textu v učebnici přírodovědy (Od vesmíru k člověku – Fortuna) na straně 44 – 46. Nové vědomosti si zopakujeme v pracovním listě.

Napsat komentář