Koncert

Navštívit koncert je slavnostní událost. Při koncertní skladbě hraje kromě orchestru sólista na nějaký hudební nástroj. Během skladby si sólista s orchestrem předávají slovo. Koncertovat zkusíme i s hezkou písničkou.
Výstup pro žáka:
– rozpozná a z notového zápisu vyčte 2/4 a 3/4 takt

Ach není, tu není

ach_neni

Tato lidová písnička je zaznamenána v tónině C dur. Dynamika v písni není zaznamenána – pokusíme se o ni samostatně. Vycházíme z celkové nálady písně – zpíváme ji tišeji.

  • v prvních osmi taktech určíme čtyřtaktové předvětí a čtyřtaktové závětí
  • rozhodneme, který z těchto dvou hudebních úseků je melodicky ukončený a který ukončený není
  • hledáme v notovém zápisu, zda se některá z předchozích melodií opakuje (a a´ b a´)
  • zjistíme, v jakém taktu je tato píseň, zkusíme taktovat
  • zopakujeme si zápis not v notové osnově a jména not

Poslech – Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b moll

Dnes velmi známé a populární dílo složil mladý Petr Iljič Čajkovskij na přelomu let 1874 až 1875. Poslechneme si část 1. věty a závěr 3. věty. Výrazné téma zahraje nejprve celý orchestr. Klavírista ji doprovází hrou akordů. Hlavní téma pak uslyšíme v klavírním podání. I když je skladba v mollové tónině, nepůsobí na nás hudba nijak pochmurným dojmem – téma je spíše velmi slavnostní.

Išla Marina

isla_marina

Pochodovou písničku ze Slovenska zpíváme zvesela a v rychlejším tempu. Refrén zpíváme odlehčeně, hravě. Vysvětlíme si slova cintorín (hřbitov), holbička (půllitr).

  • vytleskáme rytmus písně
  • zjistíme její takt a taktujeme

Napsat komentář