Hlavní město České republiky

Čtvrtá část učiva o České republice v 5. ročníku je věnována Praze jako hlavnímu městu. Tomuto tématu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– využívá vlastních zkušeností s kulturními institucemi a vypráví o nich
– zpracuje a prezentuje informace o nemovitých a kulturních památkách

Co víme?

Praha je hlavním městem České republiky. Sídlí zde prezident, vláda, parlament a další státní úřady i mezinárodní instituce. Je dějištěm důležitých politických, kulturních a vědeckých událostí. Historické památky učinily z Prahy důležité středisko cestovního ruchu.

Samostatná práce žáka

  1. Podle osnovy zjišťuje spolu se členy svého týmu informace Praze v internetové učebnici. Provádí si samostatné výpisky do vlastivědného sešitu.
  2. Prohlíží si fotografie z Prahy, které v internetové učebnici doplňují vyprávění v jednotlivých částech historického jádra Prahy. Pamětihodnosti a zajímavosti vyhledává v plánu Prahy.

Shrnutí znalostí

Dvojice žáků na počítači doplní tři tabulky se souhrnem znalostí o Praze. Při doplňování využijí plán Prahy a zápisky v sešitě.

Týmová spolupráce

Na základě svých znalostí se jednotlivé týmy pustí do zpracování přehledu o vzdělávacích, sportovních a kulturních zařízeních v Praze. Přehled se týká vysokých škol, divadel, muzeí, sportovních stadionů. Přidají sem informace o kulturních památkách a jejich významu. Přehled každý tým zpracuje na velkou čtvrtku. Poté ho prezentuje ostatním spolužákům.

Kvíz znalostí

Každý žák absolvuje na počítači testík o Praze. Použít při něm může plán Prahy a své zápisky v sešitě. Do sešitu si po absolvování zapíše počet získaných procent. Dále si zhodnotí své vědomosti o Praze a svůj podíl na týmové spolupráci. Celkové hodnocení předloží učiteli.

Napsat komentář