Portrét cirkusového zvířete

Cvičená zvířata mohou být spokojená i nešťastná. Často je obtížné se naučit předváděné zajímavé kousky. Jindy vidíme radost zvířátka z toho, že se mu cvičení daří a lidé tleskají.
Výstupy pro žáka:
– chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné podoby světa
– porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3 nebo A2, tempery, sada štětců, misky na míchání barev, kelímek s vodou

Provedení

  1. Úvodní motivace a rozhovor se žáky – návštěva cirkusu nebo zhlédnuté představení v televizi (Cirkus Humberto) – která zvířata vystupují v manéži, jaké kousky zde předvádí.
  2. Podíváme se na některé fotografie z cirkusu. Prolíná se zde nejen vystoupení zvířat, ale také hudební složka a hra světel.
  3. Každý si vybere jedno cirkusové zvíře a pokusí se ztvárnit jeho portrét při vystoupení v manéži.
  4. Doplní sem i barevné ozdoby, které zvýrazňují jeho výkon.
  5. Na výkrese vyjádříme také jiskření světel i hudební složku cirkusového vystoupení.

Při autorském předvedení práce hodnotíme působivost a osobitost výtvarného díla.

Ukázky žákovských prací:

100v 103v

101v 102v

Napsat komentář