Slunce

Naše nejbližší hvězda nám dává teplo a světlo. Závisí na ní náš život. Při jejím výtvarném zpracování si vyzkoušíme, jak na nás působí jednotlivé barvy. Podle jejich působení na lidský organismus si je rozdělíme na barvy teplé a studené.
Výstup pro žáka:
– poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, voskovky, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou, tužka, pravítko, nůžky

Provedení

  1. Čtvrtku sestřihneme na čtvercový formát, rozdělíme plochu čarami na čtyři stejné čtverce.
  2. Tužkou načrtneme slunce – vymyslíme co nejvíc detailů, aby byl obrázek hodně zaplněný.
  3. Čáry obtáhneme tmavou voskovkou.
  4. Vybarvíme celou čtvrtku vodovkami. Pro slunce použijeme pouze teplé barvy, pro pozadí pouze studené barvy – a to tak, aby se na čáře oddělující čtverce barvy měnily.
  5. Slunce bude mít v každém čtverci jinou barvu, ale vždy teplou.

Ukázky prací:

 44v

Napsat komentář