Tajemství

Každý z nás má nějaké tajemství. Pro naše předky měla velký význam hudba. Nejenže tajemství přinášela, ale občas ho i odhalovala. Byla součástí nejrůznějších slavností spolu s tancem. A správný rytmus hudbě udával buben. Vydáme se za Indiány – ocitneme se uprostřed oslav mohutného zvířete – bizona. Druhé tajemství nám poodhalí domorodci z Afriky. Za dalším tajemstvím se vydáme na Chodsko.
Výstupy pro žáka:
– vyjádří pohybem tempo, vzestupnou a sestupnou melodii
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Poslech – Tanec bizonů

Pro indiánské kmeny je hudba spjata s tancem. Pohybem těla vyjadřují tanečníci své myšlenky i to, co cítí. Tanec je pro ně odrazem okolního světa. Je vždy záležitostí celého kmene. Ocitneme se uprostřed reje – Indiáni tančí, až se zem otřásá – přesně, jako bychom slyšeli běžet stádo bizonů. V hudební ukázce slyšíme, jako by bubnováním, zpěvem a tancem napodobovali chování bizonů.

  • Který hudební nástroj doprovází zpěv písně? (bubny)
  • Zní ve skladbě sólový zpěv? (ano)

Hra na zrcadlo
Postavíme se do kruhu. V kruhu se libovolně pohybuje vedoucí (šaman). Volí různé jednoduché pohyby – chůze, poskoky, pohyby rukama v rytmu hudební ukázky. Ostatní členové kmene je po něm opakují. Před vystřídáním pohybu musí počkat, až se všichni sjednotí – provádějí je společně.

Hdyž jsem šel vod Domažlic

voddomazlic

Na Chodsko se vydáme za pěknou písničkou. Stále se tu zpívá v chodském nářečí. Je to píseň taneční, proto ji také tanečně budeme zpívat – s přirozenou lehkostí.

  • v notovém zápisu najdeme dynamická znaménka a určíme jejich význam (mf = mezzoforte – středně silně, decrescendo = zeslabovat)
  • ukážeme si repetici a vysvětlíme, co znamená (opakování daného úseku skladby)
  • jak se nazývají pomlky, které zde najdeme a které notě odpovídají (čtvrťová pomlka na jednu dobu – čtvrťová nota)
  • do notového sešitu si zapíšeme čtvrťové pomlky a čtvrťové noty
  • namísto dvou čtvrťových pomlk by v zápisu mohla být použita jen jedna pomlka – jak ji nazýváme (půlová)
  • zapíšeme si půlové pomlky (sedí na třetí lince) a půlové noty

Já se dycky vohlídám

ja_se_dycky_vohlidam

Lidovou píseň z Chodska zpíváme chodským nářečím mírně rychle. Je o Jeníčkovi zraněném ve válce a jeho lásce k modrooké dívce.

  • píseň opakovaně zpívají žákovské týmy po jednotlivých slokách
  • při zpěvu taktujeme

Poslech – Vodní bubny

Další hudební ukázka nám odhalí tajemství afrických domorodců. Ti ke svému bubnování nepotřebují vždycky jen bubny. Stejně dobře jim poslouží třeba vodní hladina v řece. Poslechneme si, jak takové vodní bubny znějí.

Napsat komentář