Kopírujeme text

Ve dvacáté druhé vyučovací hodině si zkusíme činnost, kterou můžeme dělat ve všech aplikacích, ať už jde o psaní, kreslení, počítání, programování či hraní. Jedná se o kopírování. Naučíme se kopírovat text, obrázky, čísla a přijdeme na to, jak spolu jednotlivé aplikace při kopírování spolupracují. Kopírování v počítači je velmi užitečné, přináší výrazné zrychlení a zjednodušení práce.
Výstup pro žáka:
– píše samostatně texty, využije kopírování

Kopírujeme text

Spustíme WordPad a napíšeme větu: Chodím do základní školy v Lukavici. Nyní máme za úkol stejnou větu napsat padesátkrát. Práci si ulehčíme právě kopírováním.

Postup můžeme rozdělit do čtyř kroků:

  1. Označíme text, který budeme kopírovat – označení provedeme tažením myší při stisknutém levém tlačítku. Označený text se zobrazí bíle v modrém obdélníku.
  2. Použijeme příkaz KOPÍROVAT – v nabídce ÚPRAVY zvolíme příkaz KOPÍROVAT. Místo toho můžeme využít stisku kláves CTRL + C.
  3. Označíme místo, kam budeme chtít vložit zkopírovaný text – umístíme textový kurzor na nový řádek.
  4. Použijeme příkaz VLOŽIT – v nabídce ÚPRAVY zvolíme příkaz VLOŽIT. Opět můžeme místo tohoto postupu využít stisku kláves CTRL + V.

Jakmile jsme jednou text zkopírovali, můžeme jej do textu vkládat mnohonásobně. Opakujeme tedy stále dokola příkaz VLOŽIT, až máme naši větu padesátkrát pod sebou. Máme-li větu zkopírovánu třeba desetkrát, můžeme označit všechny tyto věty a kopírovat je najednou. K označení všech vět využijeme v nabídce ÚPRAVY příkaz VYBRAT VŠE.

Úkoly

  1. Se svým kamarádem si zahrajte hru „Jela Hela na tábor“. Střídavě zapisujte, co všechno si vzala s sebou, vždy jednu další věc přidejte. Používejte kopírování.
  2. Napiš si kalendář na celý měsíc, každý den na samostatný řádek. Opět využij kopírování pro zjednodušení a zrychlení práce.
  3. V aplikaci Word Pad otevři soubor pisen. Je v něm napsaná píseň Velrybářská výprava. Refrén písně se opakuje po každé sloce. Nakopíruj tedy refrén písně za každou sloku. Svou práci ulož pod názvem vyprava.

hela

Napsat komentář