Eskymák a psí spřežení

Eskymáci žijí na severu, za severním polárním kruhem. Mají zde kruté podmínky k životu. Jsou ovšem plně přizpůsobeni tomuto životu. Jejich velkým pomocníkem jsou psi. Ti jim táhnou sáně pro přesun ledovými pláněmi.
Výstupy pro žáka:
– výtvarně vyjadřuje proporce lidské postavy a hlavy, konfrontuje představu se skutečností
– výtvarně ztvárňuje své prožitky a zážitky z filmů a knih

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, suchý pastel, kelímek s vodou, štětec

Provedení

  1. V souvislosti s přírodovědným učivem o rozmanitosti života na Zemi si společně vyprávíme o životě na severu za polárním kruhem. Které rostliny tu rostou? Které živočichy zde můžeme spatřit? Jak se jmenují lidé, kteří zde trvale žijí?
  2. Naším úkolem je namalovat Eskymáka se psím spřežením.
  3. Námět nakreslíme suchým pastelem, rozvrhneme obraz Eskymáka i jeho spřežení.
  4. Štětcem a čistou vodou vlhčíme menší plošky a pastelem malujeme části obrázku.
  5. V mokré ploše zkoušíme míchat více barevných tónů.
  6. Hotovou práci představíme spolužákům.

Zhodnotíme výtvarné působení práce, vzniklé barevné pastelové tóny.

Ukázky prací:

 54

 55

Napsat komentář