Hodnocení práce

Osmnáctá hodina je věnována shrnutí a opakování učiva druhého tématu Poznáváme počítač a jeho využití. Se žáky společně zhodnotíme, jak jsme učivo zvládli. Můžeme například vypsat požadované výstupy na nástěnku a každý žák sem zhodnotí svoje znalosti a výkony (smajlíky). Výstupy můžeme zpracovat i graficky, například v programu Malování, poté vytisknout a zveřejnit.

Co by každý žák měl zvládnout:

 • vyhledává informace z různých informačních zdrojů
 • používá kliknutí a dvojklik
 • používá důležité klávesy
 • podle návodu učitele spustí a vypne aplikaci
 • pracuje sám nebo v týmu s programy podle pokynů učitele
 • zavírá okno, dokáže ho minimalizovat a maximalizovat
 • komunikuje s vyučujícím prostřednictvím internetu
 • zapíše internetovou adresu do správného pole
 • využívá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů
 • píše samostatně krátké texty
 • vytvoří vlastní obrázek

V průběhu této hodiny si doplníme úkoly, které se nám nepodařilo v předchozích hodinách zvládnout. Můžeme společně ohodnotit svou práci i práci svých spolužáků v přehledu.

Napsat komentář