Pardubický kraj

Druhou část učiva o České republice v 5. ročníku věnujeme ve třech vyučovacích hodinách kraji, ve kterém bydlíme, tedy Pardubickému kraji.
Výstupy pro žáka:
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– posuzuje a objasňuje typické regionální zvláštnosti Pardubického kraje
– porovnává způsob života a přírodu v Pardubickém kraji s dalšími regiony
– objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti

Postup samostatné práce žáka

  1. Žák si podrobně pročte základní charakteristiku Pardubického kraje. V ní uvedené údaje hned vyhledá na příruční mapě.
  2. Podle osnovy zjišťuje spolu se členy svého týmu rozšiřující informace z Pardubického kraje v internetové učebnici. Provádí si samostatné výpisky do vlastivědného sešitu.
  3. Prohlédne si fotografie z kraje, které v internetové učebnici doplňují vyprávění. Pamětihodnosti a zajímavosti vyhledá v příruční mapě.

Týmová spolupráce

  1. Na základě shromážděných informací o Pardubickém kraji sestaví každý tým „Průvodce krajem“ na velkou čtvrtku.
  2. Sem jednotliví členové vlepí „informační letáky“ o jednotlivých památných místech či zajímavostech kraje.
  3. S výsledky své práce každý tým seznámí ostatní spolužáky.

Kvíz znalostí

Každý žák absolvuje na počítači testík o Pardubickém kraji. Použít při něm může příruční mapu a své zápisky v sešitě. Do sešitu si po absolvování zapíše počet získaných procent. Zhodnotí si své vědomosti o Pardubickém kraji, svůj podíl na týmové spolupráci. Celkové hodnocení předloží učiteli.

pce

Napsat komentář