Členění území České republiky

Druhá část vlastivědného učiva ve 4. ročníku se týká historického a současného rozčlenění území České republiky. Žáci se seznamují s přehledem krajů a krajských měst v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce
– čte jednoduchou mapu

Současné krajské uspořádání České republiky poznáváme pomocí prezentace. Spolu s ní žáci vyhledávají na své příruční mapě jednotlivé kraje, krajská města a spojují si je do významových dvojic. V závěru prezentace můžeme objevovat konkrétní informace o svém kraji pomocí přímého propojení prezentace na webovou učebnici Regiony České republiky. Informace a zajímavosti o kraji a krajském městě mohou zjišťovat u počítače žákovské týmy a zapisovat je do sešitu.

Pro zopakování a utvrzení učiva v další hodině využijeme pracovní listy věnované krajskému uspořádání České republiky. Žáci vyhledávají na mapě jednotlivé kraje a krajská města, zapisují si jejich jména. Uvědomují si polohu své obce vzhledem k okolním obcím. Hodnotí občanskou vybavenost místa svého bydliště.

Učivo propojíme s českým jazykem a informatikou – žákovské týmy sestaví dopis starostovi obce, zjistí elektronickou adresu a dopis odešlou.

Napsat komentář