Betlém

Podíváme se, jak vypadají lidové betlémy, které si stavíme každoročně na Vánoce. Zkusíme si z keramické hlíny společně vytvořit lidské postavy, zvířátka i přírodní prvky.
Výstupy pro žáka:
– rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění
– modelováním vytváří prostorové objekty na základě představ a fantazie
– rozvíjí své prostorové vidění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů a vztahů

Potřebný materiál a pomůcky

keramická hlína, štětce, miska s vodou, šlikr, vidlička, nůž, drát s očky, váleček, igelity, glazury

Provedení

  1. Společně si prohlédneme různé druhy českých lidových betlémů. Odlišíme si jejich hlavní části (centrální část s Josefem, Marií a Ježíškem; tři krále; pastýře a další příchozí s dary).
  2. Žáci si vzájemně rozdělí mezi sebe jednotlivé figurky a zvířátka třídního betlému.
  3. Každý si odkrojí kus keramické hlíny a začne vytvářet jednu figurku do betlému. Pohlídáme si vzájemné proporce. Figurky nevytváříme příliš velké, abychom je nemuseli dělat duté (při výpalu by popraskaly).
  4. Vytvořené figurky postupně stavíme ve třídě na okno, doděláváme další prvky tak, aby kompletním dílem byl celý betlém.
  5. Hliněné prvky necháme vyschnout v chladnější místnosti, přežahneme a glazujeme. Poté je vypálíme.
  6. Na velkou čtvrtku můžeme domalovat kulisu, kterou umístíme za betlém na okně.

Ukázky žákovských prací před přežahem:

91 92

Napsat komentář