Hrad na skále

Středověké hrady byly stavěny na skále, aby mohly chránit okolí před nájezdy lupičů i nepřátel. Společně si zkusíme vytvořit repliku některého z těchto hradů.
Výstupy pro žáka:
– porovnává výrazové prostředky různých ilustrátorů, poznává ilustraci jako umělecký prostředek
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti

Potřebný materiál a pomůcky

měkký papír A3, vodové barvy, štětce, kelímek s vodou, tuš

Provedení

  1. V dětských pohádkových knihách si vyhledáme ilustrace. Prohlédneme si a okomentujeme výrazové prostředky, které ilustrátoři využívají.
  2. Vyprávíme si, jak vypadaly středověké hrady, kde a proč se stavěly.
  3. Na papír zapouštíme do vlhkého podkladu vodové barvy. Místy můžeme využít i barev tmavších odstínů, většinou ale volíme spíše světlejší barvy.
  4. Papír zmuchláme a poté znovu rozložíme. Muchláž nám tvoří podklad pro další kresbu.
  5. Malým štětcem a tuší obtahujeme pomačkané linie tak, aby nám vznikal hrad na skalnatém povrchu.
  6. Po dokreslení můžeme ještě některá místa dobarvit vodovými barvami.

Práci představíme ostatním spolužákům, zhodnotíme její výtvarné působení.

Ukázky prací:

 

 

Napsat komentář